Që nga 1 Maji 1776, kur Adam Vajshop krijoi Iluminatin, rrjedha e historisë ka njohur ngjarje tronditëse që i shkaktuan njerzimit tragjedi të mëdha. Revolucioni francez dhe revolucionet e mëvonëshme, janë vepra të tyre.
Rrugën e Vaishopit dhe të IluminatIt e vazhduan Marksi, Engelsi dhe Lasali, këta dy të fundit, milionerë.
Gjatë regjimeve komuniste turmat e punëtorëve parakalonin përpara udhëheqësve komunistë, që në fakt ishin pionë të Iluminatit.

error: Content is protected !!