“Ali Tepelena, Haxhi Vangjeli dhe Kaim Çifuti”, një poezi e bukur e Ilo Mitkë Qafëzezit botuar në të mirënjohurën “Minerva” të Nebil Çikës, na shpie në kohën e Ali pashë Tepelenës. Është interesante zgjidhja e konflikteve midis banorëve të vilajetit të tij nga Ali Pashë Tepelena.

error: Content is protected !!