Brigada e V partizane, në vitin 1945 kur ishte në Kosovë, nga 225 komunistë sa kishte gjithsej, asnjë prej tyre nuk ishte partizan i thjeshtë. Të gjithë ishin drejtues, nga skuadërkomandant e deri tek komandanti e komisari i brigadës.

error: Content is protected !!