“Nga raportet e majorit anglez Seymour, dërguar Londrës”

“Sikundër ju kam pasur njoftuar, një pjesë e madhe e udhëheqësve komunistë janë të përberë prej njerëzish me kombësi jo shqiptare. Këta janë: Dr. Dushan malaziasi, Miladin Popoviç, Suloviç, Dr. Milani serb, Peter Pirruseff dhe Thoma Sovronovsky rrjedhin nga Makedonia, Dr. Gjergjes dhe Dhima grekër. Këto kanë pasë si rrjedhim mosbesimin e popullsive kundrejt udhëheqësvet komunistë. Shumë prej tyre kanë fillue me pyet nëse këta elementë të huaj mejtojnë të mirën e Shqipërisë. Dyshimi vjen gjithnjë tue u përhapë kundrejt udhëheqësve të nacional-çlirimtares se janë në shërbim të këtyre armiqve të Shqipërisë. Udhëheqësit komunistë e shofin kjartazi rrezikun që u kërcënohet atyre nga marrja në dijeni të gjendjes”

A.Q.Sh. fondi 152, pa vit, dosja 118, f. 3.

error: Content is protected !!