Në një shkresë të Komandës Supreme të Karabinierisë, dërguar Mëkëmbësisë së Përgjithshme, më 28 qershor 1940, listoheshin emrat e 50 studentëve shqiptarë në Francë.

Disa prej tyre ishin skeduar në një listë si kundërshtarë të pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. Midis tyre ishin Bilal Turdiu e Qazim Turdiu.

error: Content is protected !!