Mbledhja e Byrosë Politike e datës 24.12.1947, në lidhje me vetvrasjen e Nako Spiros

Komandanti …

“Puna në Byro do shkonte mirë po të ishtm dakord neve të katër, këjo nuk u bë deri sa Koci tha se ti je sekretar politik dhe ne i bindemi shumicës. Unë shoh se sa kohë që Koci e Pandi nuk ishin dakord nuk mund të ndreqesh situata.

Kam qenë nën presion të tmerrshëm të Nakos, kam biseeduar dhe me çuvakinin, ai tha pse lihet gjednja kështu. Gjergja tha pse nuk e mer në dorë situatën në do që ta rregullosh. Besimi i Jugosllavisë te ti është i plotë, Situata nuk u rregullua…”

error: Content is protected !!