Të dhëna nga Komiteti i Partisë së Rrethit për luftën e klasës, detyrimet e fshatarëve, numri i fshatarëve të dënuar për pamundësi shlyerje detyrimesh, sasitë e prodhimeve bujqësore të grumbulluara në mënyrë të detyruar nga fshatarësia e Tiranës, numri i krerëve të gjësë së gjallë etj.

error: Content is protected !!