(Shkurt-Mars 1967)

Pas fjalimit të Enver Hoxhës të 6 shkurtit 1967, klerikë të të tre besimeve i dërguan letra Enver Hoxhës ku mbështesnin polirikën e Partisë dhe merrnin inisiativë të hiqnin veshjet fetare, të mos këndonin ezanin, të mos u binin këmbanave dhe masa të tjera të këtij lloji

error: Content is protected !!