Raport i përfaqësuesit të Austro-Hungarisë, Mensdorff , për Vjenën

Diskutohej Statuti i Shqipërisë

“Kjo çështje u rrah dje në Konferencën e ambasadorëve. Unë e theksova përsëri se z. Cambon e pat tepruar kur pat thënë as ne nuk e njohim Shqipërinë dhe shtova se pas mendjes sime nuk pat marre që se përfilli Statutin që kanë tentuar Austro-Hungaria e Italia.

Markezi Imperial tha se ne të dy po presim instruksionet nga qeveritë tona mbi kundërvrejtjet që pat bërë z. Cambon dhe shpresojmë që në mbledhjen tjetër të mund të përgjigjemi mbi ato pika. Prandaj do të jetë shumë mirë që të na dërgohen këto instruksione sa më shpejt si mua ashtu edhe markezit Imperiali.

Sër Eduard Grej më rrëfeu një telegram të Sër F. L. Cartoright-it mbi një intervistë që kish pasur ay me Shkëlqesinë e Juaj. Sekretari i shtetit më tha se nuk është e pamundur të gjendet një rrugë e mesme ndërmjet pikëpamjes sonë dhe asaj të ambasadorit frëng.

Që të dy këto pikëpamje, tha ai, kanë një pikë të përbashkët, d.m.th. punën e Komisionit, të cilin e parashikojnë sa projekti i juaj aq dhe ai i Francës, sado që Austro-Hungaria dhe Franca s’janë në një mendje për punën e kompetencës së komisionit, po këto ndryshime mund të rrafshohen, tha ay, kur të bisedohet mirë e mirë çështja e kompetencës së Komisionit.

Kur i thashë se Franca kërkon që në Shqipëri të vihet një regjim i përkohshëm, kurse ne duam një regjim definitiv e të qëndrueshëm, mu duk se anon nga ne. Sër Grey është hala i mendjes, se është mirë që të formohet një nënkomision ekspertësh, i cili të hartojë që këtu hollësirat e Statutit, sepse Konferenca e ambasadorëve që është marrë për një kohë të gjatë me çështje fort me rëndësi e tepër delikate nuk është tashti në gjendje të merret dhe me imtësitë e Statutit.

Mirëpo këtë gjë nuk dëshiron ta pranojë ai vetë. Këtë punë e bisedova me kolegun tim Italian, po duket se këtij nuk i pëlqen që të formohet një nënkomision dhe sot e kësaj dite ky është i mendjes, se pikat kryesore duhet t’i vendosë doemos Konferenca e Ambasadorëve dhe hollësitë t’i lihen pastaj Komisionit, që përmendet në propozimin tonë…”

_______________

-Shkrimi është bazuar në dosjet e diplomacisë së Austro-Hungareze që trajtojnë ceshtjen shqiptare. Përkthyer nga Dr. Xhevat Korça.

-Markezi Imperial, përfaqësuesi i Italisë në Konferencën e Ambasadorëve në Londër. Bashkë me Mensdorff ishin mbrojtësit më të vendosur të Shqipërisë.

error: Content is protected !!