(7 shkurt 1898)

Më 7 shkurt 1898, arqipeshkvi i Shkodreës, Pasquale Guarini, ai i Durresi, D’ Ambrosio, dhe katër krerikë të lartë të Kishës Katolike i dërgonin një letër Sulltanit me anë e së cilës i shfaqnin besnikëri, bindje dhe bashkëpunim, për të luftuar çdo turbullirë që mund të dëmtonte rendin ekzistues.

error: Content is protected !!