LISTA E NXËNËSVE BURSISTË QË U DIPLOMUAN NË LICEUN E KORÇËS

(Vitet 1926-1927, 1927-1928 dhe 1928-1928)

F.335-1929-25-009
error: Content is protected !!