Më  1967 shtabet revolucionare të Rinisë morën objektet e kultit (kisha, manastire, xhami, teqe).

Një pjesë e tyre u prish, të tjerat u kthyen në magazina dhe stalla kuajsh dhe një numër i kufizuar u ruajtën si objekte me vlerë muzeale.

Besimi fetar u ndalua dhe klerike te ndryshem dhe besimtare u demaskuan dhe dënuan.

error: Content is protected !!