(Mësuesit emëroheshin nga një komision prej 5 zyrtarësh të lartë të ministrisë së Arsimit, pas kalimit të kohës së provës që ishte 6 muaj).

error: Content is protected !!