Kur vranë Papa Kristo Negovanin shqiptarë organizuan mbledhje ndihmash për jetimët e tij. Përveç këtyre ndihmëtarëve kishte shumë të tjerë që i listonte shtypi i kohës. 

error: Content is protected !!