Statistikat e vitit 1938 dhe viteve 1941-1943 e nxirnin Shqipërisë ndër më të pasurat në Evropë. Për çdo 1000 banorë kishte 1567 krerë dhën, 928 krerë dhi, 1033 shpendë, 389,6 krerë gjedhë etj.

error: Content is protected !!