Prefektura e Dibrës ishte ndarë në:
1- Rrethi i Prefekturës së Dibrës me 1 bashki, 4 komuna dhe 21.318 banorë.
2- Nënprefektura e Gostivarit me 1 bashki, 8 komuna, 54 katunde dhe 43.594 banorë.
3- Nënprefektura e Kerçovës me 1 bashki, 7 komuna 62 katunde dhe 35.317 banorë.
4- Nënprefektura e Strugës me 1 bashki, 12 komuna, 75 katunde dhe 54.104 banorë.
5- Nënprefektura e Rekës, 5 komuna, 35 katunde dhe 18.421 banorë.
6- Nënprefektura e Tetovës, 1 bashki, 8 komuna, 58 katunde dhe 66.185 banorë.
____________
Si prefekturë: 5 bashki, 44 komuna, 284 katunde, 238.939 banorë.

error: Content is protected !!