Traktati i fshehtë i Londrës i 26 prillit 1915, ku artikulli 5 dhe 6 bëjnë fjalë për Shqipërinë.

error: Content is protected !!