Me hyrjen e partizanëve shqiptarë në Kosovë, u bashkuan me ta qindra shqiptarë të Kosovës.

Mirëpo, një urdhër sekret bëri që shumë prej tyre të arrestoheshin natën nga “vëllezërit” e tyre.

Kështu, p.sh., në tre kompani të batalionit II të Brigadës VIII ishin inkuadruar 21 partizanë nga Kosova. Por, një urdhër i komandës së Brigadës theksonte: “… menjëherë të arrestohen dhe t’na paraqiten pranë Shtabit të këtij batalioni sonte.

Të kihet kujdes arrestimi I tyre të bëhet i menjëhershëm dhe natën që të mos I shohin të ëtjerët, dhe neve të na vijnë natën këtu të shoqëruem”.

Ç’ farë ndodhi me ta dhe qindra të tjerë?!

error: Content is protected !!