PKSH ndihmonte me para Komitetin Krahinor të PKJ për Kozmetin.

Kështu, më 10 dhjetor 1943, Shpati i shkruante Komitetit Krahinor të Kosmetit se Komiteti Qendror i PKSH vendosi ti conte atij komiteti shumën prej 100.000 (njëqind mijë) franga shqiptare. Gjithashtu 5000 (pesë mijë) franga shqiptare do tu dorëzoheshin: Mëmës së shokut Miladin 2000 franga dhe gruas së shokut Dushan 3000 franga…

error: Content is protected !!