Arti i realizmit socialist është shumë produktiv për propagandën e regjimeve totalitare.

Për këtë qëllim ka pasur dhe ka mbështetje të madhe nga sunduesit.

error: Content is protected !!