“Shumica e antarëve të partisë janë fshatarë. Ka pak mësues dhe këta disa nga fshati. Ka dhe pak punëtorë, fare pak intelektualë, fare pak femra. Përgjithësisht janë të një moshe të madhe 28-40 vjeç. Nga rinija kanë ardh në organizatë shumë pak elementë e ato janë, mund të themi, kuadri. Në rekrutimin e antarëve të partisë asht marrë si bazë vendosmënija dhe në të vërtetë duken të jenë luftëtarë e të vendosun por politikisht janë mjaft të ulët. Antarët e komiteteve të nënprefekturave janë më të ngritun dhe disa prej tyne premtojnë shumë por duhen ndihmue se ju mungon taktika në punë. Gati të gjithë antarët e partisë janë të ngarkuem me punë pushteti ose në komanda vendi”..

error: Content is protected !!