Gjatë regjimit komunist, problemi më i madh ishte buka. Regjimi kishte urdhëruar të kursehej buka. Kështu, në tremujorin e parë të vitit 1962, ishin kursyer 5754 ton që do të përdoreshin për tremujorin e dytë. Kështu vazhdohej gjithnjë.

error: Content is protected !!