Ditën e dytë të pushtimit, më 8 prill 1939, u urdhërua që:”Të gjithë të dënuemit prej Gjyqit Politik për Bolshevizëm ku do qi të gjinden, me nji herë të lirohen dhe nji herit të lajmërohen familjet e tyne”.

error: Content is protected !!