Të dhëna nga Komiteti i Partisë së Rrethit Sarandë për luftën e klasës, detyrimet e fshatarëve, numri i fshatarëve të dënuar për pamundësi shlyerje detyrimesh, etj.

error: Content is protected !!