Josip Broz Tito, në emër të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Jugosllavise më 22 shtator 1942 i dërgoi një letër Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë (Miladin Popovicit) ku njoftonte aprovimin nga Kominterni të mbajtjes së Konferencës së I të Vendit të PKSH, detyrat themelore të Konferencës, mbi krijimin e udhëheqjes së Partisë, organizmin e luftës, krijimin e Frontit Nacional-Çlirimtar, organizimin e pushtetit popullor, formacionet partizane, demaskimin e elementëve trockistë. Gjithashtu kishte një autorizim për Bllazho Jovanoviç për të marrë pjesë në Konferencën e PKSH si delegat i P.K.J.

Konferenca i zhvilloi punimet në mars 1943 dhe u zbatua programi

error: Content is protected !!