Shtabi i Brigades V Sulmuese, i vendosr prej kohesh ne Kosove, me 27 nentor 1944, u dergonte nje sere udhezimesh shtabeve te batalioneve. Midis te tjerash, lexojme: “… Ndodhemi në fazën përfundimtare të luftës kundër okupatorit dhe reaksionit të brendshëm.…Të ruhemi të mos biem në nivelin e masave mbasi në zonat ku jemi e nga do të shkojmë shovinizmi është shumë i zhvilluar, deri sa ka arritur dhe në krime. Kundër shovinizmit të cdo kombëësie qofshin , të jemi të drejtë e të ashpër në kulm, pse duan të na armiqësojnë me popujt fqinj, që neve jemi përpjekur e përpiqemi kaq shumë e predikojmë vëllazërimin e popujve në një konfederat Ballkanike… ”

error: Content is protected !!