Nga një letër e Ali Tremishtit dërguar Lef Nost, më 24 mars 1923, marrim vesh se kur Lef Nosi ishte i internuar në Brusë, në vitin 1910, vali i atij qyteti ishte një shqiptar ndërsa pas valit ishte Ali Abdullah Tremishti nga Përmeti.

Shqiptarët asokohe i gjeje në të gjithë Perandorinë Osmane me pozita të larta. Ata i ndihmonin shqiptarët, si në rastin konkret.

error: Content is protected !!