Shabit të Brig. V

Të dashur shokë!

Së pari ju uroj suksese për luftën heroike të Brig. V-të, harrifshi suksese të reja.

Shefqetit i çoj të fala dhe i uroj shndet. Këtej jemi mirë të gjithë. Kemi hy në marrëveshje me Bajraktarët e Mirditës e të Leshës. Populli i mirditës thonë: “Jemi dorëzue”. Të fala trë gjithëve. Tuku

  1. VF. – L. P
  2. 9. 44
error: Content is protected !!