Në tetor 1943, Malësia e Dukagjinit, përfaqësuar nga bajraktarët dhe parija, bëri një mbledhje për t’i rezistuar rrezikut komunist. Morën pjesë 67 burra ndër më të dëgjuarit e atyre viseve.

error: Content is protected !!