Jepen sipërfaqet e prefekturave, popullsia dhe përkatësia fetare e banorëve të tyre. (Marrë nga Annuario del Regno di Albania, Anno 1940-XVIII).

error: Content is protected !!