Një letër e Dhimitër Beratit dërguar nga Parisi, më 4 tetor 1919, Pleqësisë së Kolonisë Shqiptare në Bukuresh përmban të dhëna të hollësishme se si zhvilloheshin ngjarjet brenda delegacionit shqiptar në Konferencën e Paqes në Versajë.

error: Content is protected !!