]Ultimatum i datës 3 qershor 1920 i Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Vlorës, firmosur nga Osman Nuri (Haxhiu) dhe Qazim Koculi, dërguar Gjeneral Piacentinit, Kumandar i Ushtrisë Italiane në Vlorë.

error: Content is protected !!