Një statistikë e vitit 1913, dërguar Konferencës së Ambasadorëve në Londër, përmban të dhëna interesante për numrin e popullsisë së territoreve shqiptare që u lanë jashtë kufirit të caktuar shtetit shqiptar nga Fuqitë e Mëdha. Të dhënat përmbajnë edhe përkatësinë kombëtare të popullsisë.

Mitrovica kishte 26323 shqiptarë dhe 9080 serbë. Pazari i Ri (Jeni Pazar) kishte 28829 shqiptarë, 9435 serbë dhe 1630 boshnjakë

error: Content is protected !!