Propaganda komuniste u mbushte mendjen shqiptarëve se koolektivizimi i bujqësisë u bë mbi baza vullnetare. Por e vërteta ishte ndryshe. Ketu kini një pasqyrë ku njiheni me numrin e familjeve të disa katundeve të rrethit Shkodër, në 1950-1951 dhe numrin e familjeve qe shprehnin deshiren per te krijuar kooperativat bujqesore.

error: Content is protected !!