RESTAURIMI I VARRIT TË BAJRAM CURRIT

(tetor 1941)

Në 1941, Luogotenencë e Përgjithshme Mbretërore lëvroi fondet për restaurimin e varrit të Bajram Currit, në Krumë.

error: Content is protected !!