Deri në shtator 1943, komunistët në Kosovë e kishin të pamundur të përhapnin influencën e tyre. Për të arritur objektivat e tyre në Kosovë, më 26 shtator 1943, shtabi i aradhës partizane “Boris Vukmiroviç” i’ u drejtua Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Shqipërisë dhe shokut Taras.

Është interesante përbërja: nga njëqind sa ishin gjithsej, më pak se dhjetë ishin shqiptarë, me në krye Xhevdet Dodën.

error: Content is protected !!