STATUTI I KISHES ORTODOKSE KOMBËTARE TË SHQIPËRISË, DATË 17.9.1922, RREGULLORJA E KISHËS ORTODOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËRISË, PROKLLAMATA E KISHËS ORTODOKSE AUTOQEFALE TË SHQIPËRISË SI DHE EMRAT E DELEGATËVE TË KONGRESIT TË BERATIT, 13.9.1922.

error: Content is protected !!