Në 1909, u themelua në Boston MASS. Kisha Orthodokse shqiptare, nga një grup prej 89 mërgimtarësh ortodoksë shqiptarë me banim në SHBA. Listën e antarëve e botonte gazeta Dielli.

Në krye të saj ishte Fan S. Noli.

error: Content is protected !!