Me zgjedhjet e para politike të vitit 1921 u krijua u krijuan shumë shoqëri të ndryshme, me shtrirje kryesisht lokale, madje edhe në bazë fshati. Një e tillë ishte edhe shoqëria bamirese”BREZHANI”, një katund në qarkun e Përmetit, e lejuar nne 9 prill 1921 nga Prefektura e Gjirokastres.

Nuk ka të dhëna sa zgjati aktiviteti i saj, por duhet theksuar se shoqëria në fjalë shërbeu për afrimin midis banorëve të tij në atdhe dhe në diasporë, kryesisht në SHBA.

error: Content is protected !!