Rreshti i parë nga e majta: Sekretari Loni Kristo, At Fan Noli, arketari Gori Katundi
Rreshti i dytë, nga e majta: Shefki Aliko, Miçe Bardho, Hasan Bitincka, Stathi Suli.

error: Content is protected !!