Më 20 prill 1920, kryetari i Qeverisë Shqiptare, Esad Pashë Toptani, i dërgoi një letër Z. Poincare, Kryetar i Komisionit të Dëmshpërblimeve mbi dëmshpërblimin për dëmet e pësuara gjatë luftës dhe familjeve të ushtarëve të rënë në luftë përkrah ushtarëve aleatë. Ai i dërgonte edhe kopjen e një letre që i drejtohej konsullit francez të Selanikut, në 17 dhjetor 1918, ku i rendiste humbjet që kishte pësuar Shqipëria dhe ai vet.

2 Attachments

error: Content is protected !!