Lista mbi gjendjen e Klerit Katolik në Shqipëri, në vitin 1945
(Përgatitur nga Sigurimi i Shtetit, në janar 1979)
Lista përmban emrat e 145 klerikëve, funksionin e secilit dhe fatin e tyre nën regjimin komunist

error: Content is protected !!