MATERIAL I ZËNË NGA PARTIZANËT USHTRISË ITALIANE NË BERAT, KUR KAPITULLOI (SHTATOR 1943)

error: Content is protected !!