Në urdhër veprimin e shtabit të Brigadës VII Partizane i vendosur në Dibër, udhëzonte shtabet e batalioneve I dhe III që repartet të futeshin befas në katundet afër Kërçovës

Duke rrethuar më parë fshatin e mbyllur rrugët e daljes. Të bashkëpunohej me pushtetin dhe që atë ditë të fillonin veprimet e pritave.

error: Content is protected !!