Shumica e gjeometrave që zbatuan Reformën Agrare në Shqipëri në vitet 1945-1946 ishin jugosllavë.

Ja një listë me emrat e tyre: 

error: Content is protected !!